WGGiIS
 
Projekt badawczy
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

RID - Rozwój Innowacji Drogowych
Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”

Wykonawcy AGH

Na mocy porozumienia wewnętrznego projekt "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie" realizowany jest na AGH przez trzy wydziały:

 

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Wydział koordynujący na AGH

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska posiada 67 letnią tradycję i od zarania jego działalność silnie związana była z realizacją badań w obszarze rozwoju GEODEZJI na potrzeby górnictwa, geologii i przemysłu.   

W projekcie zaangażowani są pracownicy naukowo - dydaktyczni dwóch Katedr:

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

dr inż. Łukasz Ortyl
Kierownik Projektu na AGH
dr hab inż. Tomasz Owerko  dr inż. Przemysław Kuras  dr inż. Rafał Kocierz

 

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska dr hab. inż. Sławomir Mikrut dr inż. Wojciech Drzewiecki dr inż. Tomasz Pirowski

 

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zalążki obecnego Wydziału sięgają  pierwszych lat funkcjonowania Akademii Górniczej. Jako samodzielna jednostka został powołany do życia w 1951 roku. Tak długa historia zobowiązuje. Jako jedyny w Polsce kształci z jednej strony inżynierów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje przedmioty typowe dla klasycznego uniwersytetu. Oprócz działalności stricte naukowej, bardzo duży nacisk kładzie na współpracę zarówno z firmami jak i dużymi ośrodkami przemysłowymi, zarówno w Polsce jak i za granicą, realizując badania z dziedziny geologii, górnictwa czy budownictwa.

 

W projekcie zaangażowani są pracownicy naukowo - dydaktyczni dwóch Katedr:

 

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

 

dr inż. Aleksandra Borecka

(Kierownik Geotechnicznego Laboratorium Wydziałowego)

dr inż. Klaudia Sekuła

mgr inż. Mateusz Ptaszek

(Geotechniczne Laboratorium Wydziałowe)

 

 

Katedra Geofizyki

 

dr hab. inż. Jerzy Mościcki

dr inż. Jerzy Karczewski

dr inż. Grzegorz Bania

mgr inż. Michał Ćwiklik

mgr inż. Ewelina Mazurkiewicz (doktorantka)

 

 

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII