WGGiIS
 
Projekt badawczy
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

RID - Rozwój Innowacji Drogowych
Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”

Konsorcjum

Projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” realizowany jest przez Konsorcjum naukowe, działające pod nazwą „OT1-1E/PIG-AGH-PW”. W skład konsorcjum wchodzą następujące jednostki naukowe:

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Lider

PIG-PIB jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. Został powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP. Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. CZYTAJ WIĘCEJ

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Partner

AGH w swej stuletniej już historii wykształciła ponad 170 000 inżynierów i magistrów zapewniając kadrę specjalistów dla polskiej gospodarki. Wykształcenie, które zdobyć można w naszej Akademii jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. CZYTAJ WIĘCEJ

Politechnika Warszawska
Partner

Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. CZYTAJ WIĘCEJ