WGGiIS
 
Projekt badawczy
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

RID - Rozwój Innowacji Drogowych
Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”

Realizacja i relacje z badań

Z końcem listopada 2017 roku zakończono prace w ramach 3 zadania projektu RID "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie", którego cel to: Walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego.

Bardzo obszernym podzadaniem zadania 3 które realizowały zespoły z AGH było Wykonanie dodatkowych badań podłoża gruntowego na wybranych poligonach z zastosowaniem badań geodezyjnych i geofizycznych.

Prace przeprowadzono na 13 poligonach badawczych zlokalizowanych na terenie całego kraju, w miejscach o zróżnicowanej budowie geologicznej.  

(zestawił G. Pacanowski, PIG-PIB)

 

BADANIA TERENOWE WYKONANE PRZEZ AGH W LICZBACH:

  • Zrealizowano 55 km ciągów niwelacyjnych,
  • Pozyskano i przetworzono informacje o około 6,5 tys. punktach wysokościowych pomierzonych metodami klasycznymi i satelitarnymi,
  • Pomiarami naziemnym skanowaniem laserowym objęto obszar o łącznej powierzchni 27 ha (234 stanowiska skanera – 3 rożne skanery),
  • Fotogrametrią niskiego pułapu Bezzałogowe Statki Powietrzne (Unmanned Aerial Vehicles) objęto obszar 257 ha (4 różne jednostki),
  • Fotogrametrią lotniczą (w tym obrazy wielospektralne) objęto obszar 12 km­2,
  • Lotniczym skaningiem laserowym objęto obszar 12 km­2,
  • Pozyskano i przetworzono materiał optyczny z poziomu satelitarnego dla 424 km2,
  • Wykonano badania ERT na liniach pomiarowych o łącznej długości ok. 1700 m. Na każdym profilu prowadzono badania trzema układami pomiarowymi (Wenner, Wenner-Schlumberger, Dipole-Dipole). Wykonano również 14 sondowań elektrooporowych (większość w wariancie azymutalnym),
  • Wykonano badania georadarowe GPR na profilach o łącznej długości ok. 17 km (7 różne jednostki georadarowych), realizując również pomiary WARR i CMP. Pozyskano i przetworzono łącznie 270 echogramów.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą relacją przybliżającą cel i zakres przeprowadzonych przez AGH badań.

 

CAŁY RID W LICZBACH

https://www.pgi.gov.pl/RID_w_liczbach

 

 Wyniki zostały przeanalizowane i zgromadzone w cyfrowej bazie danych GIS o podłożu budowlanym.