WGGiIS
 
Projekt badawczy
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

RID - Rozwój Innowacji Drogowych
Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie


GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
GDDKiA OFICJALNIE WDRAŻA EFEKT RZECZOWY PROJEKTU, czyli „WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO”

Naziemny Skaning Laserowy

 Badania z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego miały na celu:

  • ocenę dokładności i powtarzalności utworzenia NMT poprzez odniesienie do pomiarów punktowych wykonanych klasycznymi technikami geodezyjnymi,
  • ocenę dokładności i powtarzalności utworzenia NMT poprzez odniesienie do pomiarów fotogrametrycznych na zdjęciach wykonanych z pułapu BSP (UAV),
  • optymalizację parametrów skanowania dla potrzeb inwestycji drogowych,
  • ocenę efektywności zastosowania skanerów posiadających funkcję wielokrotnego odbicia (multi-target capability) do odwzorowania powierzchni terenu.

W tym zakresie badań zaangażowany był zespół AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa) w składzie: dr inż. Przemysław Kuras, dr hab. inż. Tomasz Owerko, dr inż. Rafał Kocierz, dr inż. Łukasz Ortyl.

Badania wykonano na obszarze 8 poligonów badawczych:

  • 3-S19-1, 3-S19-2, 3-S19-3, 3-S19-4 – prace badawcze, wykonane na poligonach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu i pokryciu roślinnością, miały na celu utworzenie NMT i odniesienie ich do wyników geodezyjnych pomiarów klasycznych oraz fotogrametrycznych z pułapu UAV,
  • 5-S7 – prace badawcze miały na celu utworzenie NMT i odniesienie ich do wyników pomiarów fotogrametrycznych z pułapu UAV,
  • 10-M – prace badawcze miały na celu utworzenie NMT i odniesienie ich do wyników geodezyjnych pomiarów klasycznych,
  • 6-S7, 13-Cz – prace badawcze miały na celu ocenę efektywności zastosowania skanerów posiadających funkcję wielokrotnego odbicia (multi-target capability) do odwzorowania powierzchni terenu.

W badaniach wykorzystano 3 różne skanery. Prace terenowe trwały łącznie 7 dni. Skanowaniem objęto obszar o łącznej powierzchni 27 ha. Skanery rozstawiono 234 razy.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowy opis prac wykonanych na poszczególnych poligonach.

 

Poligony 3-S19-1, 3-S19-2, 3-S19-3, 3-S19-4, 5-S7, 10-M

W okresie od marca do maja 2017 r. na 6 poligonach badawczych (4 w okolicach Janowa Lubelskiego, 1 na Żuławach Wiślanych, 1 w Krakowie) wykonano naziemne skanowanie laserowe przy użyciu instrumentów ZF Imager 5010C oraz Leica ScanStation C10. Wszystkie skany posiadały georeferencję nadaną poprzez pomiary RTN GNSS i tachimetryczne. Zróżnicowanie ukształtowania terenu oraz pokrycia roślinnością na poszczególnych poligonach jest widoczne na poniższych zdjęciach oraz chmurach punktach przedstawionych w kolorach wynikających z wysokości.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność wyników skanowania naziemnego z pomiarami klasycznymi oceniono poprzez porównanie zbioru (chmury) punktów z pomiaru klasycznego z powierzchnią mesh utworzoną na podstawie skanowania. Szczegółowe wyniki przekazano w formie sprawozdania do NCBiR, a część analiz będzie podstawą przygotowania publikacji.

 

Poligony 6-S7, 13-Cz

W miesiącach marcu i październiku 2017 r. na 2 poligonach badawczych (1 na wale przeciwpowodziowym w Czernichowie k. Krakowa, 1 w okolicach Rabki-Zdrój) wykonano naziemne skanowanie laserowe przy użyciu instrumentu Riegl VZ-400i. Wszystkie skany posiadały georeferencję nadaną poprzez pomiary RTN GNSS i tachimetryczne. Skuteczność filtracji chmur pozyskanych skanerem z funkcją wielokrotnego odbicia (multi-target capability) przedstawiono poglądowo dla obu poligonów na poniższych rysunkach.

 

Chmura punktów przedstawiająca fragment wału przeciwpowodziowego (po lewej: z surowego pomiaru, po prawej: po zastosowaniu filtracji)

 

Chmura punktów przedstawiająca fragment pasa drogowego (po lewej: przed, po prawej: po zastosowaniu filtracji)

Efekty ilościowe zastosowania filtracji oceniono poprzez porównanie numerycznego modelu terenu z wynikami pomiarów pozyskanych innymi technikami pomiarowymi. Szczegółowe wyniki przekazano w formie sprawozdania do NCBiR, a część analiz będzie podstawą przygotowania publikacji.